Skargi i wnioski

 

Jak złożyc skargę ?

Jeżeli Pacjent uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Skarżący ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. Przyjmowane są także skargi anonimowe.

Kierownik Przychodni Katarzyna WYCECH-PRZYWOŹNA przyjmuje skargi i wnioski pacjentów w każdy wtorek w godz. 14.00-14.30

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/skargi-i-wnioski/jak-zlozyc-skarge/.