Cennik usług

 

CENNIK NZOZ SERDUCHO :

Dla świadczeń zdrowotnych, które mogą być zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi udzielane za odpłatnością :

Porada lekarza rodzinnego płatna- 100 zł ,

Porada lekarza rodzinnego w domu pacjenta płatna- 250 zł ,

EKG -20 zł ,

Iniekcja domięśniowa i podskórna płatna -8 zł ,

Iniekcja dożylna płatna-20 zł ,

Pomiar glukozy płatny ( pobranie z palca)-3 zł ,

 Nowe stawki za udostępnienie dokumentacji medycznej

Okres obowiązywania opłat

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

1 strona wyciągu lub odpisu (0,002 przeciętnego wynagrodzenia)

1 strona kopii albo wydruku-0,00007 

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych (0,0004 przeciętnego wynagrodzenia)

1.09.2019-30.11.2019

4839,24 zł

9,67 zł

0,33 zł

1,93 zł