Zasady Rejestracji

Rejestracja czynna w godzinach 7:00-18:00.

Pacjenci mogą rejestrować się :

-osobiście;

- telefonicznie;

- przez stronę internetową przychodni, indywidualne hasło do rejestracji internetowej do pobrania w rejestracji.

Zgłoszenia wizyt domowych przyjmowane są codziennie w godzinach 8:00-11:00.

Terminarz wizyt uwzględnia podział pacjentów na:

- planowych, tj. takich, którym termin wizyty został ustalony z wyprzedzeniem 1-7 dniowym;

- pilnych, którzy mają zapewnioną możliwość wizyty w ciągu 24 godzin od zgłoszenia;

- nagłych, wymagających natychmiastowego przyjęcia tj. do 15 min od przybycia;

Pacjent ma możliwość uzyskania informacji telefonicznej codziennie 8.00-8.30 lub 13.00-13.30.