Zasady Rejestracji

Rejestracja czynna w godzinach 7.00-18.00.

Pacjenci mogą rejestrować się :

-osobiście ,

- telefonicznie ,

- przez stronę internetową przychodni , indywidualne hasło do rejestracji internetowej do pobrania w rejestracji.

Zgłoszenia wizyt domowych przyjmowane są codziennie w godzinach 8.00-11.00 .

Terminarz wizyt uwzględnia podział pacjentów na:

- planowych , tj. takich, którym termin wizyty został ustalony z wyprzedzeniem 1-7 dniowym ,

- pilnych , którzy mają zapewnioną możliwość wizyty w ciągu 24 godzin od zgłoszenia ,

- nagłych , wymagających natychmiastowego przyjęcia tj. do 15 min od przybycia ,

Pacjent ma możliwość uzyskania informacji telefonicznej codziennie w godzinach 13.20-13.30 .