Poradnik

INSTRUKCJA REALIZACJI E-SKIEROWAŃ DO SPECJALISTY LUB NA ODDZIAŁ SZPITALNY

 1. Jeżeli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta otrzyma:
  • SMS – 4 cyfry kodu
  • E mail – plik PDF zawierający e-skierowanie
 2. Jeżeli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta to otrzyma:
  • Wydruk papierowy na poradzie w gabinecie
  • Informację telefoniczną z 4 cyfrowym kodem
 3. Do odbioru SMS-a wystarczy tak jak w przypadku e-recept zwykły telefon komórkowy, nie potrzebuje smartfona.
 4. E-skierowania pacjent nie musi dostarczać osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych)
 5. Pacjent nie zgubi e-skierowania i nie trafi ono w niepowołane ręce — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a Pacjent może sprawdzić kod na swoim IKP
 6. Pacjent może (lub upoważniona przez pacjenta osoba) śledzić historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań.
 7. zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania — po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej.

Więcej informacji znajdziesz tutaj INSTRUKCJA REALIZACJI E-RECEPTY

 1. Jeżeli pacjent posiada Internetowe Konto Pacjenta otrzyma:
  • SMS – 4 cyfry kodu
  • E mail – plik PDF zawierający e-receptę
 2. Jeżeli pacjent nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta to otrzyma:
  • Wydruk papierowy na poradzie w gabinecie
  • Informację telefoniczną z 4 cyfrowym kodem
 3. Do odbioru SMS-a wystarczy zwykły telefon komórkowy, nie potrzebuje smartfona.
 4. Z otrzymanym kodem i nr PESEL pacjent musi udać się do apteki.
 5. Leki z e-recepty pacjent może wykupić w kilku aptekach w różnym czasie, ale kupując kolejne opakowania jednego leku, musi wrócić do tej samej apteki

JAK DŁUGO WAŻNA JEST E-RECEPTA

Co do zasady e-recepta jest ważna 30 dni, ale są i takie, na które są ważne 7 dni, 120 lub 365 dni. Żeby recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć.

Więcej informacji można znaleźć tutajInstrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne

 1. Pacjent dzwoni do osoby uprawnionej (lekarz/pielęgniarka) do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne.
 2. Jeżeli zlecenie jest wystawione przez osoby uprawnione i potwierdzone przez NFZ elektronicznie w systemie e-ZWM – nie ma konieczności wizyty w NFZ
 3. Jeżeli zlecenie jest wystawione przez osoby uprawnione poza systemem elektronicznym konieczne jest potwierdzenie zlecenia w NFZ z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego lub innych systemów łączności drogą elektroniczną np. skan, email, fax.
 4. Osoba uprawniona drukuje zlecenie lub podaje nr zlecenia telefonicznie lub SMS.
 5. Pacjent udaje się z nr zlecenia do apteki lib sklepu medycznego (może zamówić wyroby również ze sklepu medycznego internetowego).
 6. Osoba realizująca odnajduje zlecenie w systemie na podstawie nr zlecenia nadanego przez system NFZ oraz nr PESEL pacjenta (nie są wymagane oryginały zleceń w postaci papierowej do realizacji zamówień)
 7. Po poprawnym dokonaniu realizacji, osoba realizująca drukuje zlecenie.
 8. Zlecenie musi być opatrzone podpisami osoby realizującej i odbierającej.
 9. Pacjent zostawia zlecenie w punkcie realizacji, gdzie jest przechowywane.

NSTRUKCJA ZAŁOŻENIA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA

 1. Wyszukaj w przeglądarce Internetowe Konto Pacjenta (strona www.pacjent.gov.pl)
 2. Wybierz zaloguj się na IKP
 3. Wybierz sposób logowania – Profil Zaufany lub e-dowód
 4. Wpisz login i hasło
 5. Po zalogowaniu się do IKP – edytuj dane kontaktowe, wpisując nr telefonu, an który chcesz otrzymywać kody e-recept i e-skierowań
 6. Jeżeli chcesz dostawać e-recepty i e-skierowania w formacie PDF uzupełnij adres e-mailowy

Teraz już możesz otrzymywać e-recepty i e-skierowania

Schemat IKP

Dzięki IKP

1. Otrzymasz – e-recepty i e-skierowania SMS-em lub e-mailem

2. Otrzymasz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie

3. Kiedy otrzymasz e-skierowanie zobaczysz na IKP zaplanowane wizyty u lekarza, zabiegi i pobyty w szpitalu

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego – załóż go i wróć do punktu 1

W celu ułatwienia naszym pacjentom założenia Profilu Zaufanego, po złożeniu wniosku, zapraszamy do naszej poradni, do pokoju Administracja w celu potwierdzenia wniosku